6133 7624 [email protected]

Kapacitetsopbygningsforløb for Haderslev Kommune

“Susanne har for Haderslev Kommune gennemført et kapacitetsopbygningsforløb med fokus på systematisk, digital og datainformeret praksis for medarbejdere og ledere i Haderslev Kommunes dagtilbud. Forløbet er gennemført i sammenhæng med indførsel af Rambølls system Hjernen&Hjertet i alle vores dagtilbud. Forløbet har omfattet aktionslæringsforløb for medarbejdere og ledere, samt et målrettet forløb for ledere med fokus på faglig pædagogisk ledelse med baggrund i data på barnets trivsel, udvikling og læring.

Med Susannes hjælp er det lykkes at skabe en fælles forståelse for mulighederne og udfordringerne i brugen af Hjernen&Hjertet i vores dagtilbud. Vi har haft en ønske om at skabe en stærk kobling mellem datainformeret pædagogisk praksis og ledelse, og udviklingen af stærke inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud med fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. Det er vi kommet godt igang med via Susannes kapacitetsopbygningsforløb.

Susanne formår at ”oversætte” og formidle viden om datainformeret pædagogisk refleksion og ledelse til aktører på alle niveauer i organisationen. Det være sig pædagoger, medhjælpere, ledere, forældre og politikere. Susannes styrke er, at hun formår at kombinere en stærk analytisk og ledelsesmæssig indsigt, men en stærk faglig forankring i det pædagogiske område. Susanne har således en dyb forståelse for de særlige faglige logikker og vilkår, der præger 0-18 års området i kommunerne, herunder særligt dagtilbudsområdet.”

Thomas Vestergaard Andersen

Børn- og Ungechef, Haderslev Kommune