6133 7624 [email protected]

Derfor: Dagtilbud af høj kvalitet spiller en afgørende rolle i børns liv. Det er en betydningsfuld opgave – både for samfundet og for det enkelte barns muligheder for at begå sig i livet. 

Sådan: neu;sight er en mission om at skabe en ny fortælling om værdien af god pædagogisk praksis. ‘At neu;sighte’ handler om at kaste nyt lys over sin praksis. Om at bygge videre på viden om, hvad der virker. neu;sight er koblingen mellem forskning og praksis. Det er gennemprøvede metoder – det er god energi – det er ordentlighed. For det er det, der giver ild i øjnene hos dem, der er sammen med børnene – dem, der er med til at forme de mindste mennesker i vores samfund. Det sker gennem undervisning, oplæg og faglige indspark til de store mennesker omkring børnene og ikke mindst med stor kærlighed til og respekt for det pædagogiske arbejde.

Der skal vi hen: Pædagoger er stolte af deres fag, for de lykkes med at gøre en forskel for børnene. De bygger videre på den viden, der virker. De har modet til at gå nye veje for at skabe den kvalitet, der skal til. De står på et solidt, fagligt fundament og bruger deres faglige superkræfter til at udvikle hverdagen i deres dagtilbud. De ‘neu;sighter’ deres praksis hver eneste dag.

 Neu;Sight indgår i et stærkt netværk med andre virksomheder,  hvor ønsket også er at gøre en reel forskel i praksis. I neu;sight kalder vi det praksis med vilje.

Det er primært Susanne der løser opgaverne i neu;sight. Det gør hun med baggrund i uddannelsen som pædagog og Master i Evaluering (MiE), men Susanne har derudover også efteruddannet sig i projektledelse (IPMA), procesfacilitering og ledelse. Susannes speciale er pædagogik og dagtilbud og indgangsvinklen er kapacitetsopbygning og pædagogisk udvikling gennem en systemisk og relationel tilgang. Susannes styrke er  evnen til at fortolke og formidle forskning og viden, og gennem nærværende og meningsfulde processer få det omsat til konkrete forbedringer i praksis.

Susanne har arbejdet som leder, udviklingskonsulent i den kommunale forvaltning, chefkonsulent i Rambøll Management Consulting og senest som formidlings- og læringschef i oplevelsesparken Naturkraft. Susanne har udgivet materialer om Pædagogiske Læreplaner i dagplejen samt mål- og indholdsbeskrivelser i SFO. Susanne har skrevet en del artikler til forskellige fagblade om data, faglig ledelse og evalueringskultur. Senest har Susanne bidraget med kapitel 11 i bogen “Det vi er sammen om”, der er en antologi om det pædagogiske grundlag.

Susanne skriver i øjeblikket en bog med titlen “Tilsynet – mellem kontrol og udvikling” sammen med Stine Elverkilde. Den forventes at udkomme omkring 1. januar, og henvender sig til chefer, ledere, konsulenter på dagtilbudsområdet, der er optaget af kvalitetsudvikling, herunder en god tilsynspraksis med fokus på organisatorisk læring.