6133 7624 [email protected]

Susanne Hermansen

Neu;Sight løser opgaver indenfor det pædagogiske område, og Susanne er indehaveren. I Neu;Sight regi tages der udgangspunkt i den nyeste forskning og viden og så kobles det med mere end 25 års erfaring indenfor det pædagogiske felt.

Det er primært Susanne der løser opgaverne i Neu;Sight. Det gør hun med baggrund i uddannelsen som pædagog og Master i Evaluering (MiE), men Susanne har derudover også efteruddannet sig i projektledelse (IPMA), procesfacilitering og ledelse. Susannes speciale er pædagogik og dagtilbud og indgangsvinklen er kapacitetsopbygning og pædagogisk udvikling gennem en systemisk og relationel tilgang. Susannes styrke er  evnen til at fortolke og formidle forskning og viden, og gennem nærværende og meningsfulde processer få det omsat til konkrete forbedringer i praksis.

Susanne har arbejdet som leder, pædagogisk udviklingskonsulent og senest som chefkonsulent i Rambøll Management Consulting, hvor Susanne udviklede IT-systemet Hjernen&Hjertet til dagtilbud og skoler, samt indgik i forskellige forskningsprojekter på dagtilbudsområdet. Susanne har sideløbende arbejdet som freelancekonsulent for bl.a. Dafolo, hvor hun også har udgivet materialer om Pædagogiske Læreplaner i dagplejen samt mål- og indholdsbeskrivelser i SFO.

Neu;Sight løser både store projekter og små enkeltstående opgaver. Ved store opgaver indgår Neu;Sight enten samarbejder eller også hyres der eksterne konsulenter ind til opgaven. Neu;Sight løser i dag projekter sammen med COK, Dafolo, KL og Rambøll.

Neu;Sight indgår også i et stærkt netværk med andre enkeltmandsvirksomheder, hvor ønsket er at gøre en reel forskel i praksis.

Bonus info: Neu;Sight er sammensat af både tysk og engelsk, og betyder nyt sigte.